Anmälningar till höstens aktiviteter öppnar under Augusti
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Falu Judoklubb
~ Den Följsamma vägen ~
Årsmöte 2024-02-03
2024-01-17 09:16

Kallelse till årsmöte i Falu Judoklubb

 

Datum/klockslag: lördag den 3 februari kl. 13.00

Plats: Omtanken Assistans kontor på Verkstadsvägen 21A i Falun

 

Meddela gärna sekreterare Anders Ragnarsson om du kommer så att vi kan förbereda med stolar och fika (anders.ragnarsson@hotmail.com)

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  A) Fråga om antagande av nya stadgar för föreningen
 12. Val av
  A) föreningens ordförande för en tid av 1 år
  B) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 1 år
  C) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  D) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  E) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
  F) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 13. Övriga frågor

 

Förslag till nya stadgar finns att ladda ner under fliken "Dokument" och "Årsmöte 2024".


Nyhetsarkiv
Årsmöte 2024-02-032024-01-17 09:16
Judokalender 20242023-12-06 10:53
Pokaljakt lördag 25/112023-11-14 07:55
Verksamhet Hösten -20232023-06-05 18:11
 
Våra Sponsorer
Utmärkelser
Samarbertsparners