Glöm inte ÅRSMÖTE 4 Februari
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Falu Judoklubb
~ Den Följsamma vägen ~
Bli medlem i Falu Judoklubb
Anmäl dig här….
Välkommen till Falu Judoklubbs hemsida!
Vår träningslokal (dojo) finns på Lugnet i Falun.

Kampsportshallen ligger längst bort vid D-hallen.

Adressen hit är Lugnetvägen 5, Falun.

info@falujk.se

 

 
 
 
Så här formulerar Svenska Judoförbundet judons värdegrund:
 • Artighet (courtesy), det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor är värda att bemötas med artighet.
 • Hederlighet (honour), handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid håller de överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita på att vi ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med.
 • Mod (courage), det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla. Vi tränar på att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss helt eller när vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att våga pröva det som vi lärt oss.
 • Respekt (respect),genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att vara lyhörd och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är en av de viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår respekt på varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och också till vår klubb/träningslokal.
 • Självkontroll (self control), att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt humör. När vi tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss själva och den vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi att både lyckas och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi lära oss något av utan att tappa kontrollen över vårt uppförande.
 • Vänskap (friendship), är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt väldigt nära varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi relaterar också till en människa i taget – vår träningspartner – men med flera olika i vår grupp på varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande vänskap.
 • Ärlighet (sincerity), det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning eller ha dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och hjälpa varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så behöver vi även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också.
 • Ödmjukhet (modesty), det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina svagheter och agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och lika välkomna oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip inom judo är att ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång.
 
 
Påminnelse om Årsmöte
2023-01-23 20:42

Kom i håg att anmäla er till årsmöte 4 Februari

Stöd klubbens verksamhet
2023-01-05 11:07

Det finns flera sätt att stödja klubbensverksamhet...

 

 1. Bli stödmedlem genom att betala medl.avg. fn. 225:-/år
 2. Bli medlem i reursgruppen. En grupp som klubben kan ta hjälp av vid olika arrangemang eller för att göra uppdrag som tränare eller styrelse vill ha hjälp med. medl.avg. fn. 225:-/år
 3. Förmedla sponsorer, Upplåta plats för marknadsföring av klubben m.m

Meddela oss via mail: info@falujk.se berätta om vad ni kan tänka er göra för klubben och lämna mailadress så får ni en länk att anmäla er till stödmedlem/resursgrupp.

Årsmöte
2022-12-31 20:34

Kallelse till

ÅRSMÖTE

 

Lördag 4 Februari

Kl. 14:00

Hyresgästföreningeslokal,

Norslundsskogen,

Kopparvägen 31,

(Höghuset vid Norslunds VC)

 

Efter mötet, bjuder vi på fika

 

Vi har förslag på alla tilltänkta, valbara poster

 

Ta del av hur det går för klubben och vad vi tänkt oss den närmaste tiden.

 

Utlottning av flera fina priser vid fikat efter mötet.

Alla närvarande får en lott,

 

Styrelsen Falu Judoklubb

 

Anmäl er till årsmöte 

Meddela hur många ni kommer genom länken nedanför.

 

 

 

 

Anmälan till Årsmöte

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista för Årsmöte med Falu Judoklubb 2023-02-04

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av presidium för möte
  1. ordförande
  2. sekreterare
 4. Val av en protokollsjusterare / rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets- /räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter. (?)
 12. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksam­hetssåret.
 13. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsåret.
 14. Behandling av styrelsens förslag och förslag från medlemmar på mötet.
 15. Förslag om antal ledamöter (Ordf. + 6) med mandattid på 1 år.
 16. Styrelseval
  1. Val föreningens ordförande för en tid av 1 år
  2. Val av (6) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
 17. Revisorsval
 18. Val av revisor (1) för en tid av 1 år
 19. Val av revisors suppleant (1) för en tid av 1 år.

 

 1. Val av ledamöter (2) i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande;
 2. Ombudsval
 3. a)Val av ett ombud (1) samt en ersättare (1) till årsmöte med Dalarnas judo förbund
 4. b)Val av ombud (1) till samt en ersättare till Svenska Judoförbundets årsmöte.

 

 1. Mötets avslutning.

 

Anmäl dig här….
 
Våra Sponsorer
Utmärkelser
Samarbertsparners