Anmälningar till höstens aktiviteter öppnar under Augusti
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Falu Judoklubb
~ Den Följsamma vägen ~
Välkommen till Falu Judoklubbs hemsida!
Vår träningslokal (dojo) finns på Lugnet i Falun.

Kampsportshallen ligger längst bort vid D-hallen.

Adressen hit är Lugnetvägen 5, Falun.

info@falujk.se

 

 
 
 
Så här formulerar Svenska Judoförbundet judons värdegrund:
 • Artighet (courtesy), det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor är värda att bemötas med artighet.
 • Hederlighet (honour), handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid håller de överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita på att vi ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med.
 • Mod (courage), det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla. Vi tränar på att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss helt eller när vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att våga pröva det som vi lärt oss.
 • Respekt (respect),genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att vara lyhörd och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är en av de viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår respekt på varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och också till vår klubb/träningslokal.
 • Självkontroll (self control), att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt humör. När vi tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss själva och den vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi att både lyckas och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi lära oss något av utan att tappa kontrollen över vårt uppförande.
 • Vänskap (friendship), är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt väldigt nära varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi relaterar också till en människa i taget – vår träningspartner – men med flera olika i vår grupp på varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande vänskap.
 • Ärlighet (sincerity), det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning eller ha dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och hjälpa varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så behöver vi även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också.
 • Ödmjukhet (modesty), det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina svagheter och agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och lika välkomna oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip inom judo är att ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång.
 
 
Årsmöte 2024-02-03
2024-01-17 09:16

Kallelse till årsmöte i Falu Judoklubb

 

Datum/klockslag: lördag den 3 februari kl. 13.00

Plats: Omtanken Assistans kontor på Verkstadsvägen 21A i Falun

 

Meddela gärna sekreterare Anders Ragnarsson om du kommer så att vi kan förbereda med stolar och fika (anders.ragnarsson@hotmail.com)

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  A) Fråga om antagande av nya stadgar för föreningen
 12. Val av
  A) föreningens ordförande för en tid av 1 år
  B) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 1 år
  C) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  D) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  E) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
  F) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 13. Övriga frågor

 

Förslag till nya stadgar finns att ladda ner under fliken "Dokument" och "Årsmöte 2024".

Judokalender 2024
2023-12-06 10:53

Nu finns 2024 års väggkalender från Svenska Judoförbundet att beställa. Kalendern innehåller bilder från olika delar av svensk judos verksamhet. Perfekt att sätta upp på väggen hemma, i dojon eller på jobbet. Kalendern är också en uppskattad gåva att ge bort till era judointresserade vänner och familjemedlemmar – perfekt som julklapp till exempel!

Pris: 70 kr/st. Porto tillkommer.

Beställning sker via info@judo.se. Ange antal, fullständig leveransadress och betalningsmetod (Swish eller faktura).

Pokaljakt lördag 25/11
2023-11-14 07:55

Välkommen till pokaljakt i Falun

 

Lördag den 25/11 kl. 10.00-12.00 (registrering från kl. 09.30).

 

Fika finns till försäljning (Swish).

 

Varmt välkomna önskar Falu Judoklubb

Anmälan stängd för höstterminen
2023-10-27 18:14

Vi har nu stängt för nyanmälningar för hösten -23.

Vi öppnar anmälnings möjligheten i Januari ,för vårens träningar-24

Verksamhet Hösten -2023
2023-06-05 18:11

Vi startar igång träningen igen v. 35.

För nya som vill börja träna Judo eller deltaga i fallföreyggande träning så har anmälningssidan nu öppnats.

 

Kostnad för att träna judo är:

 • Medlemsavgift: 225 kr/kalenderår
 • Träningsavgift barn: 350 kr/termin
 • Träningsavgift vuxen: 450 kr/termin

Faktura skickas via epost....

 
Våra Sponsorer
Utmärkelser
Samarbertsparners